Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1365/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V/v đề nghị tham gia thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5131-1680763649602-29528379_nguyenthithanhbinh-06-04-2023_20h14p40.doc
DT5131-1680763649602-29528379_nguyenthithanhbinh-06-04-2023_20h14p40(09.04.2023_21h01p13)_signed.pdf
DT5131-1680763811400-56610225(10.04.2023_09h17p18)_signed.pdf
DT5131-1680763811433-38437085(10.04.2023_09h18p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa