Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1082/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/08/2023  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT13115-1692089821389-78344281.doc
DT13115-1692089821389-78344281_converted(16.08.2023_17h00p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm