Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2107/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 15/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP2107_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến