Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 141/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/03/2023  
  Trích yếu: V/v tổ chức lại Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế  
Tệp đính kèm:
DT4577-1680055350788-53748775.doc
DT4577-1680055350788-53748775_converted(30.03.2023_15h37p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc