Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2277/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/12/2021  
  Trích yếu: Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT20136-1638429834796-37883282.docx
DT20136-1638429834796-37883282_converted(06.12.2021_14h45p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung