Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2493/CV-BCĐ   Ngày ky´: 20/06/2023  
  Trích yếu: V/v vận động người tham gia hiến máu tình nguyện 6 tháng cuối năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT9477-1687141348714-14480485.xls
DT9477-1687141326672-46987673_nguyennhungoc-19-06-2023_10h48p03.docx
DT9477-1687141326672-46987673_nguyennhungoc-19-06-2023_10h48p03(20.06.2023_10h10p47)_signed.pdf
DT9477-1687141348714-14480485(20.06.2023_14h23p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý