Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 861/KH-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
Ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-vi-TE-giai-doan-2021-2030_nguyendinhtuan-22-02-2021_11h42p57.doc
Ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-vi-TE-giai-doan-2021-2030_nguyendinhtuan-22-02-2021_11h42p57(23.02.2021_08h46p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến