Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1624/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT5675-1650331767161-26026174.doc
DT5675-1650331767161-26026174_converted(20.04.2022_07h34p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc