Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3131/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 12/08/2019  
  Trích yếu: V.v kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVVP3131_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn