Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 519/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/04/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5863-1681800526362-71536462.doc
DT5863-1681800526362-71536462_converted(19.04.2023_07h42p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn