Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3393/UBND-KTTH   Ngày ky´: 22/09/2020  
  Trích yếu: V/v tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án Nạo vét, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước bị bồi lắng để tích nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3393_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung