Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3041/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V/v chủ trương triển khai thực hiện về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (chỉ số DDCI 2020).  
Tệp đính kèm:
CVUB 3041_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh