Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1456/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cơ khí Trí Việt Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1456_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà