Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 948/KH-UBND   Ngày ky´: 09/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổng kết 5 năm thực hiện Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2021”  
Tệp đính kèm:
DT3267-1646731747183-98520734.doc
DT3267-1646731747183-98520734_converted(09.03.2022_10h12p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc