Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2907/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/08/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2907_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình