Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1280/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2019.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1280_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung