Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 188/TB-UBND   Ngày ky´: 20/12/2021  
  Trích yếu: V/v nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch 2022  
Tệp đính kèm:
DT21170-1639902752955-32580028_nguyendinhtuan-19-12-2021_16h30p11.doc
DT21170-1639902752955-32580028_nguyendinhtuan-19-12-2021_16h30p11(20.12.2021_10h43p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến