Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2035/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB2035_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào