Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1385/KH-UBND   Ngày ky´: 05/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  
Tệp đính kèm:
DT4856-1649041300149-43859473.doc
DT4856-1649041330167-06447896.doc
DT4856-1649041300149-43859473(05.04.2022_07h13p50)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KH 1385(05.04.2022_09h30p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ