Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 59/TB-UBND   Ngày ky´: 26/05/2022  
  Trích yếu: Về việc tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7756-1653448424408-77877488.xls
DT7756-1653465011431-09210804.doc
DT7756-1653465011431-09210804(26.05.2022_07h47p45)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO TB 59.zip
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc