Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2/CT-UBND   Ngày ky´: 10/01/2023  
  Trích yếu: Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT433-1673237244421-15988099_nnminh-09-01-2023_15h27p41.doc
DT433-1673237244421-15988099_nnminh-09-01-2023_15h27p41_converted(10.01.2023_10h45p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh