Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5238/KH-UBND   Ngày ky´: 30/11/2022  
  Trích yếu: V/v KH Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT18856-1669709684166-55618609.doc
DT18856-1669709684166-55618609_converted(30.11.2022_14h13p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý