Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 318/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/02/2020  
  Trích yếu: V/v đồng ý chủ trương triển khai thí điểm hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.  
Tệp đính kèm:
CVUB318_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến