Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3302/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v tạm dừng hoạt động các Tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại các huyện thành phố.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3302_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc