Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3215/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3215_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến