Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 941/KH-UBND   Ngày ky´: 16/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai công tác “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3344-1678702057606-89494690.doc
DT3344-1678702057606-89494690_converted(15.03.2023_20h19p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc