Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 138/KH-UBND   Ngày ky´: 13/01/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức trao tặng khen thưởng Huân chương Lao động và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”  
Tệp đính kèm:
DT525-1673337248501-54013359.doc
DT525-1673337281161-58338112.doc
DT525-1673337281181-49340600.doc
DT525-1673337248501-54013359_converted(12.01.2023_21h42p17)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KH 138(13.01.2023_10h01p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý