Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 363/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/07/2023  
  Trích yếu: Về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10142-1688010332118-91655940_nguyendinhtuan-03-07-2023_16h47p51.doc
DT10142-1688010332118-91655940_nguyendinhtuan-03-07-2023_16h47p51_converted(03.07.2023_22h10p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc