Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 12/CT-UBND   Ngày ky´: 30/08/2022  
  Trích yếu: V/v Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT13446-1661745894471-52779354.doc
DT13446-1661745894471-52779354_converted(30.08.2022_10h42p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh