Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4791/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/11/2022  
  Trích yếu: V/v khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT17025-1667207470659-92569665_nguyendinhtuan-01-11-2022_09h37p34.doc
CVUB4791_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý