Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3942/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 12/09/2022  
  Trích yếu: V/v đính chính số và ngày văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  
Tệp đính kèm:
DT14019-1662607605399-56244117_quyminhtrung-09-09-2022_13h52p55.doc
DT14019-1662607605399-56244117_quyminhtrung-09-09-2022_13h52p55(12.09.2022_09h46p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung