Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2451/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/06/2023  
  Trích yếu: V/v huy động lực lượng tham dự Bế mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT9442-1686995004982-15439124_nguyendinhtuan-17-06-2023_17h11p23.docx
DT9442-1686995004982-15439124_nguyendinhtuan-17-06-2023_17h11p23_converted(17.06.2023_17h43p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc