Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3642/UBND-KTTH   Ngày ky´: 30/08/2023  
  Trích yếu: V/v vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT14029-1693293144316-36389667.pdf
DT14029-1693293144255-40415826_nguyenthanhhao-29-08-2023_14h37p10.doc
DT14029-1693293144255-40415826_nguyenthanhhao-29-08-2023_14h37p10_converted(30.08.2023_16h57p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín