Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4831/KH-UBND   Ngày ky´: 07/11/2022  
  Trích yếu: V/v Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  
Tệp đính kèm:
DT17278-1667459294871-36830225.xls
DT17278-1667459294865-10855434_nguyendinhtuan-04-11-2022_07h38p49.docx
DT17278-1667459294865-10855434_nguyendinhtuan-04-11-2022_07h38p49_converted(06.11.2022_23h36p37)_signed.pdf
DT17278-1667459294871-36830225(07.11.2022_08h33p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến