Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5065/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 12/12/2022  
  Trích yếu: V/v kết quả chính thức việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tháng 11/2022.  
Tệp đính kèm:
DT19630-1670834716759-06876171.doc
DT19630-1670834716759-06876171_converted(12.12.2022_21h39p12)_signed.pdf
DT19630-1670834716783-45223023(12.12.2022_21h40p15)_signed.pdf
DT19630-1670834716816-69464298(12.12.2022_21h41p19)_signed.pdf
DT19630-1670834716857-20802963(12.12.2022_21h42p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh