Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 402/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT4226-1679531466116-37979386_vominhtam-27-03-2023_22h27p27.docx
DT4226-1679531466116-37979386_vominhtam-27-03-2023_22h27p27_converted(28.03.2023_10h44p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh