Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5307/KH-UBND   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025  
Tệp đính kèm:
DT19096-1670209708534-74574957.doc
DT19096-1670209708534-74574957(05.12.2022_15h11p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung