Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 59/2019/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/10/2019  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 59.2019_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn