Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3343/KH-UBND   Ngày ky´: 31/07/2022  
  Trích yếu: V/v Phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XV thông quatại Kỳ họp thứ 3 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11681-1658981971372-55584124.doc
DT11681-1658981971372-55584124_converted(31.07.2022_22h45p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh