Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1335/KH-UBND   Ngày ky´: 01/04/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4684-1648716958208-63717528.doc
DT4684-1648716958208-63717528(01.04.2022_09h10p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến