Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3669/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/08/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện cóhiệu quả công tác phòng,chống dịch Covid-19 theoThông báo số 246/TBVPCPcủa Văn phòngChính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT13093-1661157027780-26077217.doc
DT13093-1661157027780-26077217_converted(23.08.2022_14h45p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc