Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1660/KH-UBND   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hòa lưới 471 MW và khởi công 699 MW các dự án năng lượng tái tạo  
Tệp đính kèm:
DT5751-1650364042872-75650548.doc
DT5751-1650364042895-65702107.xls
DT5751-1650364042872-75650548_converted(20.04.2022_22h39p52)_signed.pdf
DANH MUC KEM THEO KH 1660(21.04.2022_08h27p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam