Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4077/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 12/10/2022  
  Trích yếu: V/v rà soát Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm  
Tệp đính kèm:
DT15871-1665408099896-53462867.doc
DT15871-1665408099896-53462867(12.10.2022_10h39p04)_signed.pdf
CV RA SOAT NGHỊ DINH 09.2016.ND.CP.pdf
CV RA SOAT NGHỊ DINH 09.2016.ND.CP.doc
ATTZKQWI
5645.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc