Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1547/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/11/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2022  
Tệp đính kèm:
DT17474-1667793907524-15057151.doc
DT17474-1667793907524-15057151(07.11.2022_16h10p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc