Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5224/KH-HĐĐG   Ngày ky´: 30/11/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT18747-1669597904013-55926890.doc
DT18747-1669597904013-55926890(30.11.2022_09h35p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung