Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1134/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/03/2022  
  Trích yếu: V/v sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3895-1647587279463-13380941_nnminh-20-03-2022_16h59p33.docx
DT3895-1647587279463-13380941_nnminh-20-03-2022_16h59p33(21.03.2022_09h01p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương