Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2999/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/08/2020  
  Trích yếu: V/v kích hoạt lại các Tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại các huyện thành phố.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2999_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc