Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 576/UBND-KTTH   Ngày ky´: 22/02/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị  
Tệp đính kèm:
DT2205-1676860945670-26358109_nnminh-21-02-2023_14h13p04.doc
DT2205-1676860945670-26358109_nnminh-21-02-2023_14h13p04_converted(22.02.2023_07h07p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh