Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 582/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/05/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Kim Phượng (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT6548-1682641922428-51595486.doc
DT6548-1682641922428-51595486_converted(03.05.2023_21h07p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh