Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 797/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/05/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh thay đổi một số nội dung tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam tại các xã Bắc Phong và Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam.  
Tệp đính kèm:
QDCT 797_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào